BANGKOK 
CUISINE
EXPRESS
-
COUNTRY: U.S.A
PROJECT: LOGO DESIGN
OBJECTIVE:
 

โลโก้ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทย เห็นแล้วสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นร้านอาหารไทย จึงนำรูปวาดผู้หญิงที่เป็นลายเส้นแบบไทยมาใช้เป็นสัญลักษณ์โลโก้ของร้าน

Image by Alyssa Kowalski
Bangkok Cuisine-02.jpg