แคบหมูคุณนายติ๋ว
-
COUNTRY: THAILAND
PROJECT: PACKAGING DESIGN
OBJECTIVE:

โจทย์ที่ได้รับคือ แคบหมูที่ ดูน่ารัก สดใส และหน้าตาไม่เหมือนแคยหมูแบรนด์อื่นๆ ทั่วไป ตามท้องตลาด